Dự án máy hút bụi hộp lọc gia công Hàn Quốc

August 15, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Dự án máy hút bụi hộp lọc gia công Hàn Quốc

Thông tin khách hàng: Dự án máy hút bụi hộp lọc gia công

 

Nguồn bụi chính: gia công cơ khí

 

Thiết kế quy trình của Bộ thu bụi: Bộ thu bụi hộp lọc xung loại nghiêng

 

Xử lý khối lượng không khí: 7200CMH

 

Diện tích lọc: 102m2

 

Hiệu quả loại bỏ bụi của bộ thu bụi: 99,95@0,2~2 micron

 

Tại HUADING, chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị và dịch vụ để thu giữ các sản phẩm dạng hạt khô trong các quy trình sản xuất khác nhau cũng như để chứa và thu gom bụi và khói độc hại.